Gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi gibi çevresel problemlere çözüm üretmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele ederken attığımız her adımda sorumlu olduğumuzu biliyor, çalışanlarımızın çevresel farkındalığının artırılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Düşük karbon ve su ayak izi ekosistemi hedefimiz kapsamında, grubumuzun karbon ve su ayak izinin çıkartılması çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Organik Pamuk Projesi

Tekstil ve pamuk sektöründe hayata geçirdiğimiz ‘‘Organik Pamuk’’ projesi ile organik pamuk üretimi yaparken, organik tekstilin faydalarını anlatarak, farkındalık yaratmaya ve giyim markalarını organik pamuk kullanımı konusunda teşvik etmeye devam ediyoruz.

Verimli ve Etkin

Fabrikalarımızda elektrik üretimimizi, tüketimimize yaklaştırarak ihtiyacımız olan enerjiyi verimli ve etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyor ve bu hedefimizi her yıl arttırmaya gayret ediyoruz.

Çalışmalarımızda emisyon değerlerini düşürmeye ve fosil yakıt kullanımımızı azaltmaya yönelik yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Yenilenebilir Enerji

Türkiye’nin, enerji ihtiyacının üçte ikisini yenilenebilir enerjiyle karşılama hedefine ulaşması yolunda biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Enerji sektöründe faaliyet gösteren SANKO Enerji Grubumuz tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan toplam yaklaşık 1000 MW kurulu güçle ürettiği enerji ile karbon salımının azaltılmasına katkı sağlıyor, teknoloji ve verimlilik odaklı yatırımlar ve operasyonlar gerçekleştiriyor.