SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan ve bugün 2 yerleşkede 2 Fakülte, 1 Enstitü ve 1 Meslek Yüksekokul olarak güçlü akademik ve idari kadrosu, öğrencileri ile eğitim faaliyetlerine devam eden SANKO Üniversitesi büyümeye devam ediyor.

Gelecek SANKO Üniversitesinde!

Sağlık alanında ihtisaslaşmış tematik bir üniversite olan SANKO Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Programları) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ameliyathane Hizmetleri ve Anestezi Programları) ve yüksek lisans yapmak isteyenler için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans, Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans, Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Tezli Yüksek Lisans, Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programları) ve Biyoistatistik Doktora Programında eğitim veriyor.

SANKO Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programları ulusal yeterlilikte akreditasyon belgelerini almaya hak kazandı.

SANKO Üniversitesi, insana hizmet anlayışıyla, toplumsal sorumluluk duygusu gelişmiş, farklı ekollerden gelen güçlü akademik kadrosu öncülüğünde, ileri teknolojiye dayalı uygulama alanları ile araştırmacı, üretken, yenilikçi, ulusal ve uluslararası platformda yetkin ve yeterli, sağlık alanında bölgenin ve ülkenin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, geleceğin nitelikli sağlık profesyonellerini yetiştiriyor.